Basın ve Halkla İlişkiler

GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI:

1-Günlük gazeteler gözden geçirerek Aksaray ve Aksaray TSO ile ilgili haberleri derlemek ve arşivlemek,
 
2-Aksaray TSO' nun faaliyetleri hakkında haber bültenleri hazırlamak ve basın yoluyla kamuoyuna duyurmak,
 
3-Aksaray TSO tarafından düzenlenen toplantı, panel, seminer, basın toplantısı vb. etkinliklere yazılı-görsel ve işitsel basının katılımını sağlamak,
 
4-Aksaray TSO tarafından düzenlenen toplantıların, yapılan ziyaretlerin fotoğraflama çalışmalarını düzenlemek ve Oda albümünü tanzim etmek,
 
5-Aksaray TSO yayınlarının muntazam olarak çıkabilmesi için yayınlanmasına karar verilen yazıları temin etmek, matbaada dizilen yazıları tashih etmek.
 
6-Oda ile ilgili haberlerin oda web sitesinde yayınlanmasını sağlamak,
 
7-Yönetim Kurulu Başkanı  ve Meclis Başkanının basın mesajlarını, toplantı konuşmalarını, Radyo ve TV konuşmalarını hazırlamak.
 
8-Üye SMS listeleri düzenlemek, bu listeleri güncel tutmak ve toplu SMS gönderimi yapmak.
 
9-Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter'ce verilen diğer görevleri yapmak.