• |

MEYBEM MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME 2023

Added Date : 29-05-2023

Başvuru Süreci


Adaylar, MEYBEM’in sınav ve belgelendirme hizmetleri kapsamında bulunan alanlarda mesleki yeterlilik belgesi almak için https://meybem.voc-tester.com/basvuru adresi üzerinden başvuruda bulunmalıdır.


Belgelendirme başvurusunda bulunan aday, başvurduğu alanla alakalı olarak, ulusal yeterliliklerde belirtilen koşulları sağlamak zorundadır. (Bakınız: Ulusal Yeterlilikler)
Bunun dışında ön yeterlilik, asgari şartlar için ilgili alanın "Belgelendirme Programını" ziyaret ediniz.


Sınavlar, www.meybem.com.tr veya https://meybem.voc-tester.com/basvuru  başvuru sayfasında ilan edilir. Sınavlara başvuru, ilan edilen tarihler arasında yapılmalıdır.


BAŞVURU EVRAK LİSTESİ :Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için aşağıdaki evrakların, en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Adaya ait 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş ön profil fotoğrafı)
 • Ödeme dekontu/ödeme bilgi evrakı
 • Varsa öğrenim durumunu gösteren belge
 • Islak imzalı başvuru form
İstenen belgelerini sınav tarihinden 10 gün öncesine kadar iletmeyen adaylar, sınava katılamaz.


Başvurusu onaylanan her başvuru sahibine aşağıdaki bilgileri içeren “sınav giriş belgesi” e-posta yoluyla gönderilir. 


E-postası bulunmayan adaylar, “sınav giriş belgelerini” MEYBEM’den kimlik göstermek suretiyle teslim alabilir.

 1. Ad-Soyad
 1. TC Kimlik No, Pasaport No, Geçici Kimlik No(T.C. vatandaşları dışındaki adaylar için)
 1. Sınav Yeri
 1. Sınav Tarihi
 1. Sınav Saati
 1. Sınavına Gireceği Yeterlilik
 1. Sınavına Gireceği Yeterlilik Birimi
 1. Adayın Fotoğrafı


BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ:


 • "Başvuru Evrak Listesi" bölümünde yer alan dokümanlar kontrol edilecektir. 
 • Eksik olan bilgi ve belgeler ile ilgili adaya bilgi verilerek, dokümanların sınavdan en geç 10 gün öncesine kadar iletilmesi gerektiği hatırlatılacaktır.
 • Belgelerin ulaşmasını takip eden 2 gün içinde, başvurular kontrol edilerek başvurular kabul veya reddedilir. 
Sınava ilişkin ön yeterlilik şartlarının karşılanamaması veya ödeme yapılmaması durumunda başvuru reddedilir.

BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

203.088KB