ODA ÜYELERİNİN VERGİ MÜKELLEFİYET KAYITLARI KONTROL İLANI

Eklenme Tarihi : 05-09-2017

AKSARAY  TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI’NDAN

 

2017-2021 Dönemi Odamız Organ seçimleri 2017 Yılı Ekim-Kasım aylarında yapılacak olup, 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik gereğince bu seçim döneminde Oda Meslek Komiteleri ve Meclis seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, Meslek komiteleri ve Oda Meclisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Delegesi, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyelikleri seçimleri yapılacaktır. 

Odamız organ seçimlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması ve bütün üyelerimizin seçme ve seçilme haklarını kullanarak mağdur olmamaları için; Odamız kayıtları bu ilanın yayın tarihinden itibaren 10 gün süreyle üyelerimizin incelemesine açık tutulacak olup, bu süre içerisinde üyelerimizin aşağıda belirtilen konularda kendi kayıtlarını kontrol etmek suretiyle doğruluğunu Teyit edecekler. Kendi durumları ile Odamız kayıtları arasında farklılık varsa düzelttireceklerdir.

Düzeltme işlemi Ticaret Sicilini ilgilendiren hususlarda kanun gereği tescil yoluyla düzelttirilecek, Oda kayıtları ile ilgili hususlarda ise dilekçe ile müracaat yeterli olacaktır. 

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve yukarıda adı geçen seçim yönetmeliği hükümleri gereğince; 

1) Odamıza son iki takvim yılından aidat borcu bulunan, vergi kaydı bulunmayan ve Odamızda tescilli adresinden ayrılmış olup, bu durumu bildirmeyen üyeler Odamız Yönetim Kurulu tarafından Askıya alınmıştır. Bu durumda bulunan üyelerimiz askıdan indirme işlemi yapılmadan seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaktır. Askıda bulunan üyelerimizin, askıdan indirilerek Meslek Gruplarına ve seçme seçilme listelerine kaydedilebilmeleri için askıya alınma sebeplerini ortadan kaldırmaları gerekmektedir. 

2) Tüzel kişi üyelerimizin temsilcisi olan gerçek kişilerin şirket sahibi, ortağı yönetim kurulu üyesi, Genel Müdürü, murahhas azası, Genel müdür yardımcısı, birim müdürü ve Şube Müdürü seviyesinde şirketi temsile, bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili olarak Ticaret Siciline tescilli bulunmaları gerekmektedir. Bu halin en az 6 (Altı) ay öncesini kapsaması şarttır. Son Altı ay içerisinde herhangi bir değişiklik olup, olmadığı ve olması halinde Ticaret siciline tescil işleminin yaptırılması gerekmektedir.

3) Bütün üyelerimizin Odamızda tescilli adresleri ile bulundukları adreslerin tutarlılığı kontrol edilmelidir.

4) Bütün üyelerimizin vergi sicil numaralarının Odamız kayıtlarındaki ile tutarlılığı kontrol edilmelidir.

5) Bütün üyelerimizin TC Kimlik Numaralarının Odamız kayıtlarındaki ile tutarlılığı kontrol edilmelidir.

6) Herhangi bir inceleme ve düzeltme talebi olmaması halinde Odamız kayıtlarının doğruluğu üye tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. 

Durumunuzun incelenerek yukarıdaki kriterlere uygunluğunuzun kontrol edilmesi ve ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Odamız kayıtlarının düzelttirilmesi gerektiği ilanen duyurulur.

05/09/2017

 

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanlığı