• |

SAYISAL TAKOĞRAF DUYURUSU

Added Date : 03-01-2020

Ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR) hükümlerince zorunlu hale gelen sayısal takograf (ST) uygulaması kapsamında, ST sürücü, şirket, servis ve denetim kartlarının sahiplerine ulaştırılması ile ilgili iş ve işlemlerin Birliğimizce yürütüldüğü malumlarıdır.

2017/KDGM-4/ST sayılı Genelgenin 5. Maddesi hükmünce ST kartı sahipleri, ST sürücü kartlarında kaydedilen verileri en çok 25 günde bir TOBB’a gönderecektir. Bununla birlikte, ST sürücü kartlarında kaydedilen veriler, araç sahibi şirketler tarafından da Kart Verme Otoritesine gönderilecektir. Araç yetki belgesi sahipleri, sürücülere ait verilerin aktarılmasından sürücüleriyle birlikte sorumlu olacaktır.

Diğer taraftan, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yer aldığı üzere yetki belgesi sahipleri, yetki belgesine kaydedilmiş araç ünitelerinde kaydedilen verileri, şirket kartı kullanmak suretiyle, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivleyecek ve bu veriyi takip eden ay Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine gönderecektir. Bu uygulama, yük taşımacılığı yapan sürücü ve şirketlerin yanısıra yolcu taşımacılığı yapan sürücü ve şirketler için de geçerli olacaktır.

Söz konusu verilerin yükleneceği temel enstrüman, internet sitesi üzerinden sağlanan alan olup, http://takograf.tobb.org.tr/ adresinden erişilmektedir. Söz konusu projenin birinci aşamasında veriler toplanmaya başlanmıştır. Veri yüklemeleri sırasında linkte verilen ST Veri Yükleme Kılavuzundan (http://takograf.tobb.org.tr/…/Veri%20Yukleme%20K%C4%B1lavuz…) faydalanılabilecektir.

Sürücü kartlarından veri indirilmesini teminen ülkemizde sürücülerimizin kolay erişimine açık alanlarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile koordinasyon halinde veri indirme kioskları yerleştirilecek olup, ilk kiosk Ankara Lojistik Üssü’nde Kazan’da kurulmuştur. Söz konusu kiosklardan sürücülerimizin kolaylıkla yükleme yapabilmeleri amacıyla halihazırda 12 noktada daha hizmet vermeye başlanılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

TOBB STAUM