Vizyon-Misyon ve Kalite Politakamız

Misyonumuz

Kanunlarla belirlenmiş görev yetki ve sorumluluk bilinciyle kurumsal bir yapı içerisinde üyelerin gelişimini sağlamak ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Bölgemizde öncü ve lider oda olmak

Kalite Politikamız

Bağlı bulunduğumuz mevzuat çerçevesinde Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize kaliteli ve hızlı hizmeti doğru ve güvenilir bire şekilde sunmak teknolojik imkanlardan faydalanılarak sürekli iyileştirmeyi sağlamak, eğitimli personellerimizle tüm üyelerimizin ve ülkemizin ekonomik ve sosyal gelirine katkıda bulunmak odamızın en büyük görevidir.

Mali Politikamız

Kuruluş amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirecek ve çalışma alanı içindeki bölgede ekonomik, kültürel ve toplumsal yükümlülüklerini yerine getirecek bir mali güce sahip olarak, gelir gider dengesi içinde mali itibarı olan sürdürülebilir bir yapıda hizmetlerini gerçekleştirme hedeflenmektedir.

Haberleşme Politikamız

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası  olarak;

"Aksaray sanayisine yüksek katkıyı vermek için güncel, tarafsız ve doğru zamanda, doğru yerde, doğru bilgilerin paylaşımını, haberleşme araçları vasıtasıyla gerçekleştirmek, üyelerimizin, üreticilerimizin imalat sanayi ile paydaşı kuruluşların ve halkımızın iletişimini sağlıklı, zamanında ve doğru bilgilerle sağlamaktır."

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikamız

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası olarak;

Kurumumuzun güvenilirliğini ve temsil ettiği makamın imajını korumak, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak amacıyla, bilişim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının bilgi güvenliğini sağlamak ana hedefimizdir.

        - Odamız; bu hedef doğrultusunda;

        - Bilgi gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamını yaratmak

        - Paydaşlarımızın hızlı, kaliteli ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak için bilgi ve

        - İletişim teknolojilerini en verimli şekilde kullanmak,

        - Oluşabilecek risklere karşı önlem almak,

        - Güncel gelişmeleri sürekli takip ederek gerekli altyapıyı oluşturmak için gerekli faaliyetleri planlar ve uygulamayı

Taahhüt ediyoruz. 

İnsan Kaynakları Politikamız 

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası olarak;    

Asıl işimizin üye memnuniyeti olduğu bilinciyle; Yaratıcı ve yenilikçi yönetim anlayışı ile üyelerimizin ve toplumun sorun ve ihtiyaçlarını ekip çalışması ve hesap verilebilirlik ilkeleri göz önünde bulundurularak hizmet vermek misyonumuzdur.

Bu misyonumuzu gerçekleştirmek için Oda çalışanları sürecin esas sorumlularıdır ve Üye memnuniyetinin personel memnuniyetinden geçtiği anlayışından hareketle Çalışanlarımızın her birini bir insan kaynakları değeri olarak gördüğümüz Aksaray TSO olarak İnsan Kaynakları Politikamız aşağıdaki gibidir.

        - İşe alımlarda adil davranarak  objektif bir işe alım prosedürü izlemek,

        - Her koşulda çalışanlarımızın sürekli eğitimini desteklemek,

        - Personelimizin yaptığı işle ilgili tüm süreçlerini değerlendirerek, iyileştirici önlemler almak,

        - Personel görüş ve önerilerini tespit etmek için düzenli Personel toplantıları yapmak,

        - Çalışan performansını düzenli olarak izlemek, başarılı performansı ödüllendirmek

        -İnsan kaynakları politikasını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmektir.

Üye İlişkileri Politikamız

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası olarak;

        - Üyelerimizin şikâyetlerini gizlilik prensibi dâhilinde en kısa sürede değerlendirmeyi, çözmeyi ve geri bildirimini yapmayı,

        - Her şikâyeti çözümleyerek üye memnuniyetini sağlamayı ve sürdürmeyi,

        - Üyeşikâyetlerinin çözümlenmesindeki tüm prensiplerin personelimizce benimsenmesini,

        - Üyelerimizin bize ulaşabilecekleri ücretsiz bir iletişim yolu sağlamayı,

        - Hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmeyi ve Yürürlükte olan yasal yükümlülüklere uymayı, 

Taahhüt ediyoruz.